„Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla PWSZ w Ciechanowie z podziałem na zadania”

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego z podziałem na zadania dla PWSZ w Ciechanowie.
Zadanie nr 1- Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego do badań spoin - Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1/1 - Opz,
Zadanie nr 2- Dostawa spektrofotometru - Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1/2 - Opz,
Zadanie nr 3- Dostawa laboratoryjnych wag analitycznych - Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1/3 - Opz,
Zadanie nr 4 - Dostawa aparatury dla kierunku elektroniki i telekomunikacji - Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1/4 - Opz,
2. Szczegółowy zakres/przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ oraz postanowienia zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.10.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się