Zamówienie 40 000 sztuk pinów metalowych z logo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pakowanych pojedynczo w woreczek foliowy oraz 100 sztuk pudełek do prezentacji pinów

» Opis zapytania

40 000 sztuk pinów metalowych 3D z logo PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., z zapięciem typu motylek. Każdy pin pakowany pojedynczo w woreczek foliowy oraz 100 sztuk opakowań flokowanych w kształcie ośmiokąta lub prostokąta.

W załączeniu:
1) Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
2) Ogólne warunki udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (OWU),
3) wzór logo,
4) Klauzula informacyjna (RODO).

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty cenowej:
1) wizualizacji produktu,
2) opisu produktu tj. składu i techniki wykonania.

Zgodnie z zapisami OPZ Wykonawca winien, przed upływem terminu składania ofert, dostarczyć Zamawiającemu próbkę proponowanego produktu.

Próbki należy dostarczyć wysyłając je na adres:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Biuro Logistyki
ul. Targowa 74
03-734 Warszawa
Pani Katarzyna Jadacka
z dopiskiem "Zakup pinów metalowych z logo PKP PLK S.A.-próbka".

Próbki nie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Do realizacji zamówienia zastosowanie mają zapisy załączonych OWU.

Składając ofertę Wykonawca tym samym oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO załączoną do dokumentacji postępowania oraz zrealizował obowiązek, o którym mowa w ust. 3 Klauzuli informacyjnej RODO w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.10.2019 | 16:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się