Przeprowadzenie badań rozdzielnicy SN typu RSSS-24 - nr postępowania CUW-CUE/ 04/ 09/ 19

» Opis zapytania

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz dodatkowo Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy.
Przedmiotem zamówienia jest “Przeprowadzenie badań Rozdzielnicy SN typu RSSS-24, 24kV, 630A, 16kA/1s, AFL 16kA / 0.5s wg przedstawionego zakresu badań”.
Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku gdy umowę wykonywać będzie wspólnie kilku Wykonawców, wynagrodzenie będzie płatne Liderowi Konsorcjum, na podstawie jednej faktury wystawionej, zgodnie z ceną przedstawioną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się