Dostawa selektora impulsów

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa selektora impulsów wskazanego zwanego dalej
„aparaturą”, do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został zawarty w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować
zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się