Dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa precyzyjnego przestrajalnego generatora sygnałów częstotliwości wzorcowych w zakresie 250 kHz – 50 GHz o niskich szumach fazowych
dla Instytutu Łączności-PIB w Warszawie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów
i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik nr A do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się