Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z rozładunkiem i wniesieniem oraz instalację i uruchomienie mikroskopu FT-IR zintegrowanego ze spektrometrem w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek wraz z wniesieniem, montaż i uruchomienie mikroskopu FT-IR zintegrowanego ze spektrometrem w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz przeprowadzenie szkolenia (w zakresie użytkowania i obsługi) dla pracowników Zamawiającego, a także świadczenie usługi przeglądu i serwisu gwarancyjnego. Szczegółowe wymagania techniczne oraz gwarancyjne zamawianego sprzętu zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce dostawy, rozładunku wraz z wniesieniem, instalacji i uruchomienia oraz szkolenia, a także świadczenia usługi przeglądu i serwisu gwarancyjnego: Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, Pion Technologii Nafty, Zakład Analiz Naftowych, ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, Polska.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się