Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na 3 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest:
Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2019/2020 w okresie od dnia 15.10.2019 r.
do dnia 30.04.2020 r. z podziałem na 3 części:

Część nr 1 - Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kędzierzynie Koźlu
• PZUD prowadzony na Obwodach Drogowych nr 1 i nr 2 w Starym Koźlu ul. Braci Wolnych 37, 47- 223 Stare Koźle –Punkt wiodący
• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 3 w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce Opolskie

Część nr 2 - Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kluczborku
• PZUD prowadzony w Rejonie w Kluczborku ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork.

Część nr 3 - Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie
• PZUD prowadzony w Rejonie Nysa ul. Al. Wojska Polskiego 27, 48-300 Nysa
Zamówienie dla każdej części obejmuje:
a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. Rejonów,
b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonu
c) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,
d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2019 | 10:50


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się