Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i mebli medycznych dla nowopowstałej pracowni Mikrobiologii, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim UO (obiekt zlokalizowany przy ul. Kominka)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i mebli medycznych dla nowopowstałej pracowni Mikrobiologii, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim UO (obiekt zlokalizowany przy ul. Kominka)”, w podziale na części:
1. Część nr 1: Drobny sprzęt laboratoryjny zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
2. Część nr 2: Meble medyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.
3. Część nr 3: Materiały gospodarczo-sanitarne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się