Dostawy warzyw, dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, nr sprawy 4/Ż/2019

» Opis zapytania

I. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw z podziałem na części w asortymencie i w ilościach niżej wymienionych dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.
Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania na dany asortyment lub zmniejszenia zapotrzebowania.

Część I: warzywa okopowe
1. Buraki ćwikłowe w ilości około 8 000 kg
Buraki ćwikłowe w pierwszym gatunku, czerwone średniej wielkości, zdrowe, gładkie, nie zwiędnięte, bez uszkodzeń. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg.

2. Cebula w ilości około 8 600 kg
Cebula w pierwszym gatunku jednolita, ścisła, sucha, bez plam, łuska bez uszkodzeń, pakowana w worki siatkowe do 30 kg.

3. Kapusta biała świeża w ilości około 5 500 kg
Kapusta głowiasta biała w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte, bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg. Minimalna wielkość główki 1,5 kg.

4. Marchew w ilości około 22 500 kg
Marchew w pierwszym gatunku, o zabarwieniu pomarańczowoczerwonym, korzeń marchwi bez oznak zgnilizny i chorób pasożytniczych, średnica korzenia marchwi nie może być mniejszy niż 2 cm. Marchew pakowana w worki siatkowe do 30 kg.

5. Kapusta czerwona świeża w ilości około 2 000 kg
Kapusta głowiasta czerwona w pierwszym gatunku, główki kształtne, zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez pęknięć i nadmarznięć, o właściwym zabarwieniu. Pakowane w worki siatkowe do 30 kg Minimalna wielkość główki 1,5 kg.

6. Seler korzeniowy w ilości około 2 800 kg
Seler zwyczajny korzeniowy w pierwszym gatunku, czysty, zdrowy, o kształcie kulistym, o miąższu białym i twardym. Pakowany w worki siatkowe do 30 kg.

7. Pietruszka korzeniowa w ilości około 2 800 kg
Korzeń pietruszki w pierwszym gatunku, mięsisty, zdrowy, z białym miąższem i żółtawą skórką, bez cech zwiędnięcia, zaparzenia, obcych zapachów, zapleśnienia, nadgnicia. Pietruszka pakowana w worki siatkowe do 30 kg.

8. Kapusta pekińska w ilości około 1 000 kg
Kapusta w pierwszym gatunku, główki zwarte bez uszkodzeń od owadów, bez śladów nadgnicia, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg.

9. Por w ilości około 500 kg
Por w pierwszym gatunku, bez oznak zgnilizny i uszkodzeń od owadów, o właściwym zabarwieniu. Pakowana w worki raszlowe do 10 kg.

Część II: ziemniaki

1. Ziemniaki w ilości około 98 000 kg
Ziemniaki jadalne w pierwszym gatunku, zdrowe, suche, jednolite, nieuszkodzone mechanicznie, sortowane, o wyrównanym kształcie bulw, o średnicy poprzecznej minimum 4 cm i podłużnej min 4,5 cm, płytkim osadzeniu oczek, o jasno kremowej barwie miąższu. Pakowane w worki jednorazowe, siatkowe.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.Miejsce dostaw: Areszt Śledczy w Bydgoszczy, magazyn żywnościowy mieszczący się przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz.
2. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w ilości i terminach określonych przez Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu z dwudniowym wyprzedzeniem.
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
5. Wykonawca dostarczać będzie w/w artykuły własnym transportem, na swój koszt, zgodnie z wymogami systemu HACCP w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
6. Długość pojazdu dostarczającego warzywa do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 9 m.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
10. Za wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia ustala się 30 dniowy termin płatności, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wydaniu towaru Zamawiającemu. Termin płatności liczy się od daty doręczenia w/w poprawnie wystawionej faktury do Zamawiającego. Sposób płatności – przelew na konto Wykonawcy.

II. Integralną częścią opisu zamówienia są postanowienia umowy zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik do specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz 85-131
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

 • Produkty gospodarki leśnej
 • Produkty łowiectwa
 • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
 • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
 • Usługi wspomagajace rybołóstwo
 • Usługi związane z leśnictwem
 • Usługi związane z łowiectwem
 • Płody rolne
 • Rośliny
 • Sprzęt związany z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą zwierząt
 • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
 • Zwierzęta żywe

» Dane nabywcy

Areszt Śledczy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 4
Bydgoszcz 85-131
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się