Usługa w zakresie wycinki drzew i frezowania karp na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu w 2019 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie wycinki drzew
i frezowania karp na terenach kompleksów wojskowych w rejonie działania
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego.

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonywania usługi będącej przedmiotem umowy z należytą starannością i dokładnością zgodnie ze sztuką ogrodniczą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
2) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dot. wykonywanej usługi w zakresie wycinki drzew, frezowaniu karp;
3) do sukcesywnego świadczenia usług (w miarę istniejących potrzeb)
w kompleksach wojskowych:

a) Radom, ul. Sadków 9, 26-600 Radom;
b) Klwatka gmina Gózd
c) Sochaczew, Kazimierów 45, 96-500 Sochaczew;
d) Borzęcin ul. Spacerowa 85, 05-083 Zaborów
e) Książenice ul.Marylskiego róg Al. Lipowej
f) Grójec, Słomczyn-Kącin
4) przystąpienia do realizacji zgłoszenia w terminie max 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie wycinki drzew zobowiązuje się do:

1) wycinki zgodnie z każdorazowym zgłoszeniem Zamawiającego;
2) ścinania drzew na minimalnej wysokości od gruntu;
3) pocięcia uzyskanego drewna na kawałki o długości około 1m;
4) przewiezienia własnym transportem uzyskanego drewna w miejsce wskazane przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury,
5) ułożenia pociętego drewna w stosy dogodne do obmiaru w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Sekcji Obsługi Infrastruktury;
6) podania objętości netto posegregowanego drewna w m³/kubikach;
7) wycinkę należy wykonać w taki sposób aby nie uszkodzić drzew i krzewów przewidzianych do zachowania.
8) po zakończeniu prac – usunięcia na własny koszt odpadów po wycince drzew i krzewów.
9) zasianie trawy w przypadku wycinki drzew i krzewów rosnących na trawniku, jeżeli nastąpiło jego uszkodzenie.
10) wykonania szacunku brakarskiego przez uprawnionego Brakarza według normy PN-D-95000.

3. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie frezowania karp zobowiązuje się do:

1) frezowania pni zgodnie z każdorazowym zgłoszeniem Zamawiającego;
2) usunięcia pni wraz z karpiną na głębokość co najmniej 15 cm pod powierzchnią gruntu;
3) usunięcia odpadów z frezowania pni;
4) uzupełnienia powstałych ubytków po frezowaniu ziemią ogrodniczą;
5) wyrównania i oczyszczenia terenu objętego frezowaniem pni po zakończeniu prac.
6) w przypadku frezowania na trawniku, zasianie trawy na wyfrezowanym terenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.09.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Sadków 9
Radom 26-603
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

42 Baza Lotnictwa Szkolnego
Sadków 9
Radom 26-603
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się