1958 Wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza dla bloku BC50 i WR40 Zakładu Wytwarzania Tychy podczas testów suchej metody odsiarczania

» Opis zapytania

Opis w załącznikach.
W miarę możliwości prosimy o skan całej oferty w 1 pliku.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

25.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Badania i rozwój

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się