Usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, polegających na podziale geodezyjnym nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, ozn. jako działka nr 1918, o pow. 281 m2, obręb ewidencyjny Stare Bielsko, położonej przy ul. Dożynkowej, w celu wydzielenia terenu, na którym usytuowana jest stacja transformatorowa. Zamawiający przewiduje powstanie w wyniku podziału 2 nowych działek.
W ramach prowadzonych czynności geodezyjnych polegających na podziale nieruchomości wykonawca zobowiązany jest do:
1) opracowania wstępnych projektów podziałów nieruchomości (w liczbie 5 szt.);
2) uzyskania niezbędnych zezwoleń na podział;
3) opracowania projektu podziału i niezbędnych służebności przejazdu i przechodu na mapach ewidencyjnej i sytuacyjno-wysokościowej (w licznie 5 szt.);
4) markowania docelowych linii podziałowych na etapie dokonania przyjęcia granic w terenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się