Badanie zabezpieczeń elektrycznych i rozdzielni 6kV bloku nr 9 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych

» Opis zapytania

Niniejsze zapytanie jest wyłącznie zapytaniem o informację i służy jedynie zbadaniu rynku potencjalnych Wykonawców.

Dotyczy zadania pn.:

„Badanie zabezpieczeń elektrycznych i rozdzielni 6kV bloku nr 9 w TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych”.

W przypadku wszczęcia postępowania, w terminie późniejszym Zamawiający udostępni Wykonawcom Opis przedmiotu Zamówienia w celu złożenia ofert.

Wykonawców zainteresowanych realizacją ww. usługi prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem Platformy Zakupowej (zakładka Pytania/informacje poprzez „Dodaj nowe pytanie”) wraz ze wskazaniem osoby do kontaktu i adresu e-mail.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się