Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i techniczne drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na "Wycince oraz cięciach pielęgnacyjnych i technicznych drzew rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice", która obejmuje:
1. Wycinkę drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, martwych, będących w złym stanie fitosanitarnym, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego, rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice, na podstawie decyzji administracyjnych właściwych organów.
2. Interwencyjne usuwanie drzew uszkodzonych między innymi nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.
3. Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych oraz technicznych w koronach drzew różnych gatunków i o różnej średnicy pnia, rosnących w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice, które to obejmuje:
a) cięcia pielęgnacyjne (sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące),
b) cięcia techniczne (odsłanianie sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych i zachowanie skrajni jezdni),
c) awaryjne usuwanie złamanych, pękniętych lub rozszczepionych konarów drzew, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ruchu drogowego.
4. Zbieranie i zrębkowanie gałęzi opadłych po wichurach, leżących w pasach drogowych.
5. Wykonywanie wycinki oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych na terenach objętych ochroną konserwatorską.
7. Zrębkowanie gałęzi oraz wywóz zrębków.
8. Frezowanie pni po wyciętych drzewach na głębokość do 40 cm wraz z wywozem wiórów i zasypaniem dołów po wyfrezowaniu ziemią (frezowanie w stopniu wskazanym przez Zamawiającego).
9. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.
10. Wywóz drewna, przygotowywanie protokołów odbioru drewna i dokumentowanie ilości pozyskanego drewna.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Płowiecka 31
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się