DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO ORAZ JEDNORAZOWYCH ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH

» Opis zapytania

DOSTAWA SPRZĘTU GASTRONOMICZNEGO ORAZ JEDNORAZOWYCH ARTYKUŁÓW CATERINGOWYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Umowy będącej załącznikiem nr 7 do SIWZ - wzór umowy.

Nomenklatura CPV : CPV: 39220000-0, 39222000-4, 39711000-9,

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r. lub do wyczerpania środków

1. Miejsce wykonania zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w siedzibie Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym.

2. Sposób realizacji umowy:

1) dostawy będą realizowane na każdorazowe zamówienie z częstotliwością średnio raz na kwartał;

2) zamówienia będą przesyłane faksem, lub telefonicznie i potwierdzone faksem,

3) zamówienie będzie opatrzone podpisami upoważnionych osób i pieczęcią Zamawiającego;

4) realizacja dostaw będzie się odbywała w godzinach: od 8:00 do 13:00;

5) korekta zamówień dokonywana będzie faksem z dobowym wyprzedzeniem, najpóźniej w ostatni dzień roboczy przed dniem dostawy;

6) w szczególnych przypadkach Wykonawca przyjmie doraźne zamówienie, z pilnym trybem realizacji dostawy asortymentów którymi dysponuj.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.04.2015 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.