Praca urządzenia sand trap w trakcie pomiaru wydajności w odwiercie Granówko-1

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Praca urządzenia sand trap w trakcie pomiaru wydajności w odwiercie Granówko-1
Informacje na temat wadium: Wadium w wysokości: brak danych PLN. Forma wnoszenia wadium: Pieniądze na rachunek (67160010718766000000034830)
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 16.09.2019 11:30PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6, sala konferencyjna nr …
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się