Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych, w podziale na pakiety:
Pakiet 1: wirówka z osprzętem;
Pakiet 2: autoklaw parowy klasy B;
Pakiet 3: piaskarki stomatologiczne 2 szt.
Pakiet 4: destylarka
Pakiet 5: myjka ultradźwiękowa
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, zwanych dalej ,,Pakietami od 1 do 5” został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1 do 2.5 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się