Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz wykazu synchronizacyjnego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych oraz wykazu synchronizacyjnego. Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
1 część zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazów zmian danych ewidencyjnych zgodnie ze stanem fatycznym na gruncie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w stosunku do następujących działek:
- dz. nr 111/1 obręb 0060 – Zamłynie ark. 47, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia, na wysokości
dz. nr 113/10 obr. 0060 – Zamłynie, ark. 47.
- dz. nr 111/1 obręb 0060 – Zamłynie ark. 47, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia, na wysokości
dz. nr 114/1 obr. 0060 – Zamłynie, ark. 47.
- dz. nr 252/3 obręb 0010 – Kaptur ark. 21, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia pomiędzy działkami
nr 251 obr. 0010 – Kaptur ark. 21, a działką nr 253 obr. 0010 – Kaptur ark. 21.
- dz. nr 1/7 obręb 0060 – Zamłynie ark. 51, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia, na wysokości
dz. nr 99/4 i 99/3 obr. 0060 – Zamłynie, ark. 47.
- dz. nr 1/7 obręb 0060 – Zamłynie ark. 51, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia, na wysokości
dz. nr 710 obr. 0060 – Zamłynie, ark. 47.
- dz. nr 1/7 obręb 0060 – Zamłynie ark. 51, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia, na wysokości
dz. nr 97/3 obr. 0060 – Zamłynie, ark. 47.
- dz. nr 54/26 obręb 0220 – Wólka Klwatecka ark. 187, stanowiąca własność Gminy Miasta Radomia.
2 część zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wykazu synchronizacyjnego dla działki nr 28 zapisane w KW Nr RA1R/00012254/6 na własność Skarbu Państwa w porównaniu z obecną działką ewidencyjną nr 300/4
o pow. 22158 m², położoną w Radomiu przy ulicy Jana Pawła II (obręb 0122 Młodzianów, ark. 121), zapisaną
w KW Nr RA1R/00090978/7 na własność Gminy Miasta Radomia wraz ze szkicem graficznym. Celem zlecenia jest uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się