Odtwarzanie i uzupełnianie zadrzewieniowej strefy buforowej rzek Wełny i Flinty w obszarze rolniczym (Wielkopolska)- etap I

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadrzewień wzdłuż rzeki Wełny i Flinty na gruntach Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Oborniki oraz na gruntach osób fizycznych. Prace obejmują również pielęgnacje zadrzewień przez okres minimum do 30 czerwca 2023 r. Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część I – 1505 szt. nasadzeń drzew - termin wykonania: 14.10 - 04.11.2019r.
Część II – 645 szt. nasadzeń drzew - termin wykonania 17.02 - 17.04.2020r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.09.2019 | 09:30


» Lokalizacja

Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Nadleśnictwo Oborniki
Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1
Oborniki 64-600
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się