Dostawa siatek leśnych do zabezpieczenia upraw leśnych i plantacji przed szkodami powodowanymi przez bobry oraz do wykonania kwater do zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed wilkami na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatki leśnej do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, do miejsc zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wskazanych w „Wykazie miejsc dostaw do odbiorców” stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy:1) siatki leśnej ocynkowanej o wymiarach 160/20/15 w liczbie 12 000 mb, 2) siatki leśnej ocynkowanej o wymiarach 250/27/15 typ M w liczbie 2 600 mb, o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Materiały powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane w roku dostawy. 4. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówieniu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.09.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dworcowa 60
Olsztyn 10-437
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem

» Dane nabywcy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Dworcowa 60
Olsztyn 10-437
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.