Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego (VII)

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.
2. Ww. zamówienie zostało podzielone na 3 części:
1) Część Nr 1 zamówienia - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Działdowo, Sępopol, Górowo Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Gietrzwałd, Olsztynek, Świątki i Pasym oraz miasta Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie.
W skład ww. części zamówienia wchodzi 12 zleceń polegających m.in. na: 1. Wznowieniu granic (10 punktów) działki nr 35 o powierzchni 5,6452 ha (bez obliczenia powierzchni działki), położonej w obrębie SZENKOWO, gmina Działdowo; 2. Wznowieniu części granicy (6 punktów) działki nr 25 o powierzchni 1,66 ha, położonej w obrębie PRĘTŁAWKI, gmina Sępopol; 3. Podziale działki nr 193 o powierzchni 5,68 ha, położonej w obrębie SOŁTYSOWIZNA, gmina Górowo Iławeckie; 4. Sporządzeniu mapy do celów projektowych dla działek nr 1, oraz nr 12/1, położonych w obrębie nr 74 miasta Olsztyna; 5. Podziale działki nr 12/3 o powierzchni 1,3794 ha, położonej w obrębie nr 148, miasta Olsztyna; 6. Wznowieniu granic (5 punktów) działki nr 141 o powierzchni 0,25 ha, położonej w obrębie RUNOWO, gmina Lidzbark Warmiński; 7. Wznowieniu części granic (4 punkty) działki nr 8/22 o powierzchni 3,40 ha, położonej w obrębie PĘGLITY, gmina Gietrzwałd; 8. Podziale działki nr 277/1 o powierzchni 1,59 ha, położonej w obrębie Lichtajny, gmina Olsztynek; 9. Podziale działki nr 63/10 o powierzchni 0,4518 ha, położonej w obrębie OLSZTYNEK 5, gmina Olsztynek; 10. Instalacji łat wodowskazowych oraz reperu kontrolnego na obiekcie: Obiekt Stawowy Konradowo położony na działkach nr: 5/4, 6/4, 3/10, 34/2, obręb KONRADOWO oraz na działkach nr 6/7, 6/8, obręb WYSOKIE, gmina Świątki; 11. Połączeniu działek nr 65 i 22/6 oraz działek nr 43/2 i 41/3, położonych w obrębie Rutki, gmina Pasym, a następnie ich podział oraz podział działki nr 23/6, obręb Rutki, gmina Pasym; 12. Wznowieniu granic działki nr 97 o powierzchni 0,2380 ha, położonej w obrębie SZENKOWO, gmina Działdowo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2.1 do SIWZ, w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SIWZ oraz w materiałach pomocniczych, które stanowią załącznik Nr 6.1 do SIWZ.
2) Część Nr 2 zamówienia - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Grunwald, Dąbrówno i Biskupiec Pomorski, woj. warmińsko-mazurskie.
W skład ww. części zamówienia wchodzi 7 zleceń polegających m.in. na: 1. Podziale działki nr 5/1 o powierzchni 62,26 ha, położonej w obrębie DYLEWO, gmina Grunwald; 2. Podziale działki nr 5/25 o powierzchni 87,30 ha, położonej w obrębie DYLEWO, gmina Grunwald; 3. Podziale działki nr 21/2 o powierzchni 173,90 ha, położonej w obrębie DYLEWO, gmina Grunwald; 4. Podziale działki nr 1/12 o powierzchni 147,04 ha, położonej w obrębie PLĄCHAWY, gmina Dąbrówno; 5. Podziale działki nr 5/3 o powierzchni 87,40 ha, położonej w obrębie PLĄCHAWY, gmina Dąbrówno; 6. Podziale działki nr 7/3 o powierzchni 142,66 ha, położonej w obrębie PLĄCHAWY, gmina Dąbrówno; 7. Podziale działki nr ½ o powierzchni 22,67 ha, położonej w obrębie FITOWO, gmina Biskupiec Pomorski.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2.2 do SIWZ, w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SIWZ oraz w materiałach pomocniczych, które stanowią załącznik Nr 6.2 do SIWZ.
3) Część Nr 3 zamówienia - Wykonanie usług geodezyjnych na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie KOWR OT Olsztyn, położonych na terenie gm. Wieliczki i Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie.
W skład ww. części zamówienia wchodzą 2 zlecenia polegające m.in. na: 1. Wznowieniu granic działki nr 137 o powierzchni 0,53 ha, położonej w obrębie NIEDŹWIEDZKIE, gmina Wieliczki; 2. Wznowieniu granic działek (45 punktów) nr 22/35 o powierzchni 75.811 ha, oraz 37/3 o powierzchni 16,7554 ha położonych w obrębie Łabapa, gmina Węgorzewo.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym stanowiącym załącznik Nr 2.3 do SIWZ, w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 5 do SIWZ oraz w materiałach pomocniczych, które stanowią załącznik Nr 6.3 do SIWZ.
3. Powyższe usługi geodezyjne należy wykonać zgodnie z opisem, który stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się