MATERIAŁY LABOARTORYJNE

» Opis zapytania

Szanowni Państwo,
Biuro Zakupów i Umów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę asortymentu wyspecyfikowany poniżej.Ze względu na pilność sprawy prosimy o złożenie oferty z maksymalnym rabatem. Zamawiający nie przewiduje kolejnej rundy zapytania.

1. MD409373 831-231-100-0 TACKA LABOLATORYJNA DO SUSZENIA WĘGLA 350x250x40mm blaszka jak do pieczenia ciasta, srebrna - wymiary przybliżone szt 20
2. MD410776 776-123-044-0 KOLBA MIAROWA 250ml TW.SZTUCZNE kolba miarowa z pmp o pojemności 250ml, z korkiem, NS 19/26, A +/- 0,15ml w temperaturze 20C, z certyfikatem serii , nie dopuszcza się produktów równoważnych szt 30
3. MD410776 825-114-232-0 CYLINDER 50ml NESSLERA ZE SKALĄ TYP NISKI cylinder Nesslera niski o pojemności 50ml, nie dopuszcza sie produktów równoważnych szt 20
4. MD410776 760-038-101-0 ACETON CZDA Avantor numer katalogowy 102480151 + świadectwo jakości, minimum 80%terminu ważności, nie dopuszcza się produktów równoważnych l 10
5. MD413114 825-110-865-0 BIURETA CYFROWA 50ml Nie dopuszcza się produktów równoważnych. kpl 1
Uwaga: Wykonawca oferuje cenę za jednostkę miary wskazaną przez Zamawiającego.
Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ Elektrownia Jaworzno III ul. Promienna 51- wg. Incoterms 2010
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- Oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru pozycji z oferty,
- towar musi być fabrycznie nowy.

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w opisie zapytania, oraz że złożona oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
3.Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na której podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce Dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta ( Załącznik nr 1).
5. Zastrzeżenia Zamawiajacego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego RFx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiajacy nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2019 | 14:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się