DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM INTERFEROMETRU WARSTWOWEGO DO POMIESZCZENIA WSKAZANEGO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem, interferometru warstwowego do pomieszczenia wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacja techniczna).
Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:
a) dostarczenie instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim lub angielskim
b) dwudniowe przeszkolenie aplikacyjne dla pracowników Zamawiającego z obsługi urządzenia po instalacji
c) udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)
– szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ
d) nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna do końca okresu funkcjonowania urządzeń.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
Oferowany przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Dostarczony przedmiot zamówienia musi być gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz musi być wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się