Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, laserowej budynku dydaktycznego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, laserowej budynku dydaktycznego w tym:
1. Wykonanie laserowej architektonicznej inwentaryzacji budynku dydaktycznego – przy ul. Podchorążych 2, Kraków bez budynku (skrzydła) przy ul. Chmiela, wraz z opracowaniem modelu BIM oraz dokumentacji w formacie 2D na podstawie chmury punktów jako dokumentację powykonawczą budynku.
2. Wykonanie ekspertyzy technicznej całego budynku – wszystkich pomieszczeń, zawierającej dokumentację i ocenę zjawisk procesów zdarzeń i procesów zachodzących w czasie użytkowania obiektu budowlanego. Ekspertyza obejmuje inwentaryzację uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i elementów ogólnobudowlanych, badania podłoża gruntowego, badania wbudowanych materiałów. Zawiera także analizę statyczno-wytrzymałościową elementów i ustroju konstrukcyjnego, określa i podaje główne przyczyny uszkodzeń – jeśli występują, proponuje zalecenia i wariantowe sposoby wzmocnienia uszkodzonych elementów budynku oraz formułuje wnioski końcowe i zalecenia. Ekspertyza powinna być wykonywana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane lub przez rzeczoznawcę budowlanego o odpowiedniej specjalności. (art. 71 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo Budowalne (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.)
Zakres szczegółowo został określony w Wytycznych technicznych stanowiących Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się