Usługa analizy stabilności chemicznej obiektów unieszkodliwienia odpadów wydobywczych dla TAURON Wydobycie SA