Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e-lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym system

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny laboratoryjnego systemu informatycznego e – lab Eclipse dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii wraz ze sprzętem obsługującym system:
· Serwery obsługujące system e – lab – 2 szt. maszyn fizycznych (serwer bazy danych, serwer z maszynami wirtualnymi)
· Drukarka laserowa Ricoh 4310N

Serwis pogwarancyjny obejmuje:
a. naprawę i wymianę części ( w cenie oferty ) za wyjątkiem sytuacji, kiedy uszkodzenie spowodowane jest nieprawidłową eksploatacją urządzeń i oprogramowania,
b. usuwanie błędów w działaniu aplikacji, reakcje na awarie i usuwanie ich skutków, dostosowanie do zmian przepisów prawnych w ramach złożonej oferty cenowej
c. upgradowanie oprogramowania obsługującego przedmiot zamówienia, jeżeli jest konieczne do prawidłowej pracy systemu,
d. pomoc techniczną producenta oprogramowania,
e. zapewnienie ciągłości pracy systemu poprzez:
· całodobowy, 7 dni w tygodniu serwis, zgłaszany poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną umożliwiający zgłoszenie wszelkich zaistniałych awarii,
f. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania modułu dostępu do wyników badań online ( na podstawie kodu pojedynczego zlecenia),
g. integrację systemu (zapewniającą pełną funkcjonalność, współpracę pomiędzy oddziałami, poradniami, przychodniami i laboratorium) e – lab Eclipse ze szpitalnym systemem informatycznym HIS w terminie do 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Serwis sprzętu medycznego

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się