Świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatów RTG oraz przeglądów, konserwacji i naprawy TK

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatów RTG oraz przeglądów, konserwacji i naprawy TK znajdujących się w SP ZOZ Oborniki zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. Z 2017r, poz. 211 z późn. zm.) i zaleceniami producenta – opisanych w 2 Pakietach.
Szczegółowy opis zawarty jest w części III SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się