Usługa w zakresie nasadzeń drzew.

» Opis zapytania

Nazwa: Usługa w zakresie nasadzeń drzew.
Opis: Ogłoszenie wraz z załącznikami
Ilość: 1 [komplet]

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić)

Opis i specyfikacja:

Usługa w zakresie nasadzeń drzew. Zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym.
Kryterium wyboru 100% cena.
Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest Pani Agnieszka Gajdzińska tel. 22 60 364 12.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.09.2019 | 17:00


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Komenda Stołeczna Policji


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się