Remont oraz legalizacja samochodowej wagi najazdowej.

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej i dostarczonej do siedziby zamawiającego faktury, proszę potwierdzić)
Koszty (Wszystkie koszty - dojazdu, materiałów, roboczogodzin powinny być ujęte w ofercie.)
Termin realizacji (Proszę podać.)
Gwarancja (Proszę podać zakres i okres gwarancji na wykonaną usługę.)

Opis i specyfikacja:

Zapraszamy do ofertowania.
Orientacyjny zakres remontu wagi: wymiana blach nakrywczych, mocowanie blach wjazdowych, uszczelnienie pomostu wagowego, zabezpieczenie antykorozyjne, przebudowa skrzynki zbiorczej przetworników (szczegółowe informacje 502 147 939)


W przypadku pytań:
- Informacje techniczne: Kazimierz Wencławek - 502 147 939
lub kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"
- Związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej OpenNexus
Spółka Zower należy do grupy kapitałowej PGE. W załączniku pliki z wytycznymi obowiązującymi w GK PGE oraz wzór zamówienia obowiązujący w Spółce Zower.


1. Wykonawca gwarantuje, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę do przeprowadzenia remontu i legalizacji wagi najazdowej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania oferenta.
3. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.09.2019 | 20:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się