Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej na potrzeby projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Poszerzenie kompetencji absolwentów w dziedzinach zrównoważonej elektroenergetyki i środowiska” Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Oś priorytetowa 3 „Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia“.
Numer projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/17_027/0001671.
Przedmiot zamówienia określony został w opisach przedmiotu zamówienia stanowiących załączniki do SIWZ z podziałem na 8 części:
Część nr I
Dostawa redystylatora – załącznik nr 1a do SIWZ; Część nr II Dostawa kalorymetru – załącznik nr 1b do SIWZ; Część nr III Dostawa dygestorium – załącznik nr 1c do SIWZ; Część nr IV Dostawa mineralizatora do spektrofotometru – załącznik nr 1d do SIWZ; Część nr V Dostawa suszarki laboratoryjnej – załącznik nr 1e do SIWZ; Część nr VI Dostawa zestawu pipet automatycznych z końcówkami – załącznik nr 1f do SIWZ; Część nr VII Dostawa aparatu do mierzenia BZT metodą manometryczną – załącznik nr 1g do SIWZ; Część nr VIII Dostawa wagosuszarki – załącznik nr 1h do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Badania i rozwój z ostatnich 10 dni.