Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie map do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego.
Cz. zamówienia nr 1: Przebudowa lewego i prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawy w km 0+000-9+100, gm. Stegna, Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie.
Cz. zamówienia nr 2: Przebudowa wału czołowego Zalewu Wiślanego Batorowo km 0+000 – 5+050 oraz wału czołowego Zalewu Wiślanego Nowotki km 0+000-4+716 (wraz z wałem prawym rz. Nogat km 0+000-2+278) gm. Elbląg.
2. Zamówienie obejmuje w szczególności:
Cz. zamówienia nr 1: Opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do sporządzenia projektu budowlanego wymienionego wyżej zadania w zakresie:
- wał lewy km 0+000-9+000;
- wał prawy km 0+000-9+100;
- teren przewidziany pod nowy wał o dł. ok. 200 m i szer. co najmniej 150 m (od lewego wału rzeki do „zamknięcia” z drogą asfaltową).
Cz. zamówienia nr 2: Opracowanie mapy do celów projektowych niezbędnej do sporządzenia projektu budowlanego wymienionego wyżej zadania na odcinkach:
- Zalew Wiślany, pld Batorowo: km 0+000-5+050,
- Zalew Wiślany, pld Nowotki: km 0+000-3+000,
-wał wsteczny, pld Nowotki: km 0+000-2+137.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części zamówienia nr 1 i nr 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.09.2019 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się