Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatowym

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatowym z uwzględnieniem co najmniej takich metod i technik badawczych jak:
a) analiza desk research materiałów źródłowych dotyczących ilościowego i jakościowego ruchu turystycznego wg zagadnień objętych przedmiotem zamówienia pochodzących z ogólnodostępnych źródeł,
b) metoda wywiadów telefonicznych (CATI – próba badawcza min. 1000 osób) ogólnopolskie badania ilościowe ruchu turystycznego wg zagadnień szczegółowych objętych przedmiotem zamówienia w województwie dolnośląskim w układzie powiatowym,
c) wywiady kwestionariuszowe z wykorzystaniem papierowej wersji kwestionariusza ankiety (PAPI – próba badawcza min. 1000 osób) na terenie województwa dolnośląskiego,
oraz (ewentualnie) za pomocą metod i technik badawczych wskazanych w ofercie Wykonawcy na potrzeby obowiązującego w postępowaniu kryterium oceny ofert pn. „Ilość zastosowanych metod badawczych”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.09.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się