Wykonanie serwisu i legalizacji wag w wytwórniach betonu Górażdże Beton Sp.z.o.o

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (Wymagane minimum 60 dni)
Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych (Proszę potwierdzić)
warunki przyjmowania zgłoszeń serwisowych: nr do zgłoszeń, dni i godziny dostępności serwisu (Proszę podać czas reakcji na zgłoszenie )
Określenie rejonu działania (Prosimy podać rejon )

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo, Górażdże Cement S.A. działając w imieniu własnym orazGórażdże Beton Sp.z.o.o spółki powiązanej na podstawie art. 71 k.c., pragniezaprosić Państwa firmę do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem będziewybór firm do wzięcia udziału w negocjacjach, a następnie– w razie wyboruPaństwa firmy – do podjęcia negocjacji, zgodnie z art. 72k.c., w celuzawarcia umowy na wykonanie serwisów i legalizacji wag wytwórni betonutowarowego w spółce Górażdże Beton.
Zakres oferty obejmuje:
- stawka za roboczo godzinę;
- stawkę za dojazd w przypadku napraw bieżących;
- warunki przyjmowania zgłoszeń serwisowych: nr do zgłoszeń, dni igodziny dostępności serwisu;
- przestrzegać ogólnych wymagań BHP oraz dla zleconych prac wykonaćIBWR (Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót), ORZ (Ocena Ryzyka);
- cena ryczałtowa za legalizację: dojazd i koszt świadectwalegalizacji, cena jednostkowa dla jednej wagi;- cena ryczałtowa za kalibrację wagi: koszt dojazdu, sprawdzenia;
- ceny tensometrów wraz z zawiesiami: 25kg, 50kg, 500kg, 1000kg,2500kg, 5000kg;- prosimy w załączniku podać wartości dla poszczególnych wag a w "przedmiocie zamówienia" pozycja 5 łączną sumę
- określenie rejonu działania;
Wszelkie odpowiedzi na powyższe pytania oraz pozostałe informacje dotyczące złożonej oferty prosimy zawrzeć w załączniku idołączyć do postępowania.
Dodatkowych informacji udzielą Państwu:
Bernard Petrykowski, tel. +48 77 777 8680; tel. kom.785 232 654; e-mail bernard.petrykowski@gorazdzebeton.pl – w sprawach merytorycznych
Krystian Raczek, tel.77 777 8716, e-mail; krystian.raczek@gorazdze.pl – w sprawach handlowych

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

23.09.2019 | 09:48


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Aparatura pomiarowa i systemy monitorujące

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się