Usługi badawcze dotyczące pomiarów właściwości materiałów dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczych dotyczących pomiarów właściwości materiałów dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) badania dyfrakcyjne typu XRD oraz GXRD w temperaturze pokojowej oraz in-situ w temperaturze wysokiej,
b) mikroskopię skaningową (SEM/EDS/EBSD),
c) preparatykę próbek do transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) z wykorzystaniem techniki SEM/FIB lift-out,
d) pomiary przewodności cieplnej,
e) analizę dylatometryczną,
f) wygrzewanie próbek w atmosferze próżniowej,
g) implantację jonową próbek.

3. Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 1 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

10.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Pomiary, badania i odbiory techniczne
  • Usługi badawcze rynku i rozwojowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się