Dostawa sprzętu AGD: czajnik bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa, chłodziarka

» Opis zapytania

opis w specyfikacji

Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Termin realizacji (do 21 dni od daty złożenia zamówienia)

Opis i specyfikacja:

WYMAGANIA, WARUNKI

Zamawiający informuje, że postępowaniewystawiane jest w celu oszacowania wartości zamówienia i nie musi zakończyć sięwyborem dostawcy/wykonawcy.

1. Zamawiający wymaga , abyoferta była ważna minimum 30 dni.

2. Wykonawca zobowiązujesię do sprzedaży asortymentu fabrycznie nowego, bez widocznych i ukrytych wad i uszkodzeń.

3. W cenę jednostkowąsprzętu wliczony KGO.

4. Wykonawca udziela nasprzedawany produkt gwarancji zgodnej z gwarancją producenta, jednak nie mniejszej niż 24 miesiące od datysprzedaży.

5. Wykonawca zobowiązujesię dostarczyć asortyment bezpośrednio do siedziby zamawiającego na swój koszti ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 15,00.

6. Dostawa obejmujedowiezienie, rozładowanie ze środka transportu i wniesienie do wskazanego przezzamawiającego pomieszczenia / magazynu.

7. Kary umowne zaopóźnienie w realizacji zamówienia – 1% wartości brutto zamówienia za każdydzień zwłoki

8. Kary umowne zaodstąpienie od umowy w przypadku nie dostarczenia towaru – 30% wartości bruttozamówienia.

9. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wynikurealizacji niniejszego zamówienia,a będących należnościami Wykonawcy,na rzecz innych podmiotów.

Do sporządzenia ewentualnego zamówienia proszę oaktualne dane firmy: nazwę, adres, NIP, REGON, telef./ faks.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.09.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD
  • AGD Małe
  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii AGD z ostatnich 10 dni.