USŁUGA W ZAKRESIE WYCINKI SAMOSIEJ NA TERENIE POLIGONU ADMINISTROWANEGO PRZEZ 24. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa związana z wykonaniem wycinki samosiej na terenie poligonu administrowanego przez 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku oraz dodatkowe wyrobienie sortymentów drzewnych.

2. Zakres robót :
a. wycinka samosiej oraz drzew i krzewów na terenie poligonu oraz wyrobienie sortymentów drzewnych;
b. dodatkowe wyrobienie sortymentów drzewnych;

1) Wycinka samosiej i drzew na terenie poligonu Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz (teren Lasów Państwowych) - zgodnie z załączoną mapą – załącznik nr 8 do swiz, o łącznej powierzchni terenu 10,27 ha, na n/w oddziałach leśnych („Las Serce”):
– oddział 237 d o pow. 0,39 ha
– oddział 238 g o pow. 0,62 ha
– oddział 238 l o pow. 0,96 ha
– oddział 238 m o pow. 1,63 ha
– oddział 302 a o pow. 5,90 ha
– oddział 302 g o pow. 0,77 ha


II. Dodatkowe wyrobienie sortymentów drzewnych.

1) Dodatkowe wyrobienie sortymentów drzewnych zgodnie z n/w normami:
– Drewno o parametrach pierśnicy powyżej 10 cm (średnica pnia drzewa mierzona na wysokości 1,30m) należy wyrobić w uzgodnieniu
z miejscowym terytorialnie leśniczym sortymenty drzewne zgodnie
z obowiązującymi PGL LP normami i warunkami technicznymi
na surowiec drzewny: PN-93/D-02002, PN-D-95000:2002,
PN-91/D-95018.
2) Składowane drewno wycięte było w 2018r. i składowane jest w n/w Leśnictwach (przy drogach wywozowych):
– Falencin oddział 510d – szacunkowa masa drewna 42m3 w tym grubizny do wyrobienia ok. 22m3;
– Ruda oddziały 206a, 208b, 439a, 439b, 439g, 468g, 469d – szacunkowa masa drewna 195m3, w tym grubizna do wyrobienia
ok. 45m3;
– Orzysz oddziały leśne 405a, 406a, 408a, 408c – szacunkowa masa drewna 302m3 , w tym grubizny do wyrobienia ok. 54m3;
– Wierzbiny oddziały leśne 186c, 187d, 188h, 230a, 231a – szacunkowa masa drewna 400m3, w tym grubizny do wyrobienia ok. 85 m3;
– Strzelniki oddział leśny 185 c – szacunkowa masa drewna 23 m3, w tym grubizny do wyrobienia ok. 5m3.
Razem: 962 m3 drzewa w tym do wyrobienia ok. 211m3.
3) Ilość drewna wyliczona była przez Nadleśnictwo Drygały i jest wielkością szacunkową, możliwe jest błąd pomiarowy do 30%.
4) Wyrobione sortymenty drzewne należy ustawić w zajarzmowanych stosach.
5) Pozostałe po wyrobie sortymentów drzewnych gałęzie i odpady niewymiarowe drewna o parametrach pierśnicy poniżej 10 cm należy ułożyć w niewymiarowe stosy (gromady). Rodzaje wyrabianych sortymentów drzewnych należy uzgodnić każdorazowo z Nadleśnictwem Drygały oraz wskazanymi przez nadleśnictwo Leśnictwami.
6) Ze względu na plan zadań ochrony terenu Natura 2000 prace należy wykonać do dnia 30 listopada 2019r.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.09.2019 | 08:00


» Lokalizacja

ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Nowowiejska 20
Giżycko 11-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się