„Wyposażenie kuchni w budynku szkoły w Adelinie”.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie i montaż urządzeń w kuchni w budynku szkoły w Adelinie oraz serwis gwarancyjny przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Wykaz urządzeń wyposażenia kuchni zawiera załącznik nr 4 do SIWZ
Urządzenia powinny odpowiadać wymaganiom ogólnym art.3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 Z dnia 13.11.2004, str.4 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str.14) oraz :
1. posiadać deklarację CE;
2. być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
3. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim;
4. posiadać okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata;

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.09.2019 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się