Usługa wycinki drzew i krzewów, uprzątnięcia wywrotów, usunięcie karp oraz zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach wojskowych w miejscowości Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Czarny Piec, gm. Jedwabno, OR MON Omulew gm. Jedwabno oraz Lipowiec

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki drzew i krzewów, uprzątnięcia wywrotów, usunięcie karp oraz zagospodarowanie terenów zieleni w jednostkach wojskowych w miejscowości Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Czarny Piec, gm. Jedwabno, OR MON Omulew gm. Jedwabno oraz Lipowiec w ramach 3 części.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym zakresem prac określa załącznik nr 3 SIWZ /nr 1 do umowy.3.Dla zainteresowanych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji usługi w części 1 i 2 w dniu 20.08.2019 r. o godz. 12:00, po uprzednim zgłoszeniu – e-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl 4.Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji usług zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi m.in.:a)Ustawą z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 142 z późn. zm.).b)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.10.2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 poz. 1409 z późn. zm.).
c)Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2006 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161, poz. 1141 z późn. zm.),d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 22 marca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 Nr 58 poz. 405 z późn. zm.),
e)Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.),f)Ochrony środowiska - dotyczącymi wymogów zabezpieczania przed skażeniem środowiska naturalnego,5.Zamawiający przy realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późniejszymi zm.). - min. 1 osobę wykonują czynności w zakresie koordynacji nad wykonywanymi pracami.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Saperska 1
Olsztyn 10-073
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Saperska 1
Olsztyn 10-073
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się