Utrzymanie zieleni przydrożnej w ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w roku 2019, z podziałem na zadania

» Opis zapytania

Zadanie Nr 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 363 szt, Szczegółowy wykaz wycinki drzew stanowi Załącznik Nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Zadanie Nr 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód (dłużyc) do Obwodów Drogowych – 92 szt, pielęgnacja koron drzew - 630 szt.. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Zadanie Nr 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 260 szt. Pielęgnacja zadrzewienia – 277 szt Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Zadanie Nr 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu: Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych – 217 szt., pielęgnacja zadrzewienia – 200 szt. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
Zadanie Nr 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach: Wycinka drzew z frezowaniem pni i zwózką kłód do Obwodów Drogowych - 206 szt., pielęgnacja zadrzewienia –294 szt. Szczegółowy wykaz drzew stanowi Załącznik Nr 5 do Opisu Przedmiotu Zamówienia
4.3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabiegów pielęgnacji zieleni przydrożnej na sieci dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. W ramach każdego zadania mogą występować niżej wymienione rodzaje zabiegów utrzymania zieleni tj.:
1) Wycięcie drzew z frezowaniem pni, usunięcie gałęzi i odrostów, uprzątnięciem miejsca wycinki, odwozem i utylizacją nieprzydatnych Zamawiającemu gałęzi, wywózką kłód (dłużyc) do wskazanych Obwodów Drogowych wraz z ułożeniem na wskazanym miejscu;
2) Pielęgnacja zadrzewienia – przycięcie koron drzew wraz z wywozem gałęzi, zaimpregnowanie miejsca przycięcia gałęzi preparatem ochronnym, odwozem i utylizacją nieprzydatnych Zamawiającemu gałęzi;
Szczegółowy zakres robót w każdym z asortymentów ujęty został w O.P.Z.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
Al. Piłsudskiego 12
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się