Nasadzenie drzew wraz z roczną pielęgnacją

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu drzew wraz z ich pielęgnacją przy drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu ostrowskiego.
Ww. usługa obejmuje m.in.:
a) zakup i transport drzew na miejsce wykonania robót;
b) wykopanie i zaprawienie dołów;
c) sadzenie drzew;
d) opalikowanie drzew z przymocowaniem taśmą;
e) ściółkowanie zrębkami lub korą;
f) podlewanie;
g) uporządkowanie miejsca wykonywania usługi;
h) roczna pielęgnacja posadzonych drzew polegająca na:
 podlewaniu posadzonych drzew (częstotliwość i ilość użytej wody ma zapewnić nawodnienie posadzonego drzewa w sposób uniemożliwiający jego uschnięciu),
 okopczykowanie drzew,
 wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, przycięcie złamanych, chorych gałęzi.
i) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót.
Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

26.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Staszica 1
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
Staszica 1
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się