Park Kieszonkowy - Rewitalizacja placu zieleni pomiędzy placem Henkla, ul. Krasińskiego a ul. Popiełuszki.

» Opis zapytania

1 Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego
1.1. opis ogólny przedmiotu zamówienia;
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie Parku Kieszonkowego, przestrzeni w której zostaną nasadzone zioła, kwiaty łąkowe, krzewy oraz zainstalowane elementy d.f.a. na fragmencie dz. ew. nr 14 z obrębu 7-01-14 wg załącznika mapowego.
1.1.1. charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót.
W zakres rzeczowy zamówienia wchodzą:
1.1.1.1. projekt gospodarki zielenią,
1.1.1.2. nasadzenia pod drzewami: ok 1.000 m2 (nasadzenia z roślin okrywowych lubiących cień, np. bluszczu, barwnika pospolitego, runianki japońskiej),
1.1.1.3. konserwacja starych nasadzeń, usuniecie starych krzewów i nasadzenie 30 szt. nowych,
1.1.1.4. wysianie 500 m2 łąki, między innymi wzdłuż parkanu budynku przy ul. Krasińskiego 29, składającej się z takich roślin jak: żmijowiec zwyczajny, Goździk Kartuzka i Kropkowany, Świerzbnica Polna, Chabry Łąkowe, Koniczyny Inkarnatka, Koniczyny Łąkowej, Babki Lancetowatej, Kminek Zwyczajny, Firletkę Poszarpaną, Złocienia Zwyczajnego, Kozibroda Wschodniego, Krwiściąga Mniejszego, Marchew Zwyczajną, Krwawnika Pospolitego, Rzepika Pospolitego, Bniec Czerwony, Lepnice Rozdętą, Bniec Biały, Alba Ślaz Zygmarek, Szałwie Łąkową, Komonicę Zwyczajną itp. roślinność łąkową,
1.1.1.5. zakup i ustawienie 2 szt. koszy na śmieci,
1.1.1.6. zakup i montaż 3 koszy na psie odchody,
1.1.1.7. zakup i ustawienie 2 szt. Ławek przy łące,
1.1.1.8. trawnik o powierzchni około 500 m2 należy utworzyć w miejscu nieczynnego boiska do siatkówki,
1.1.1.9. wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej wraz z oznakowaniem projektu z budżetu partycypacyjnego.

1.1.2 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
Teren między blokami, na którym ma powstać Park Kieszonkowy należy do Miasta st. Warszawy i stanowi fragment Nr dz. ew. nr 14 z obrębu 7-01-14.

1.1.3 ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
Całość działań mających na celu wykonanie Parku Kieszonkowego ma za zadanie utworzenie miejsca służącego edukacji, okolicznym mieszkańcom, zwierzętom oraz owadom.

1.2 opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1.2.1 Projekt który należy wykonać i uzgodnić z zamawiającym w terminie 21 dni od daty podpisania umowy a następnie uzgodnić z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

1.2.2 przygotowanie terenu do realizacji.
Miejscem utworzenia Parku Kieszonkowego jest teren, którego zarządcą jest Miasto Stołeczne Warszawa. W trakcie budowy Parku Kieszonkowego należy wygrodzić teren wskazując przechodniom inną drogę przejścia.

1.2.3 Architektura.
Nasadzenia Parkowe powinny uwzględniać typową roślinność łąkową. Elementy dfa takie jak ławki, kosze na śmieci powinny uwzględniać charakter miejsca.
Park Kieszonkowy w sposób naturalny powinien wkomponowywać się w toczenie.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

ul. Marii Kazimiery 1
Warszawa 01-641
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
ul. Marii Kazimiery 1
Warszawa 01-641
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się