Odstraszacz kun i gryzoni zewnętrzny wodoodporny

» Opis zapytania

Nazwa: Odstraszacz kun i gryzoni zewnętrzny wodoodporny
Opis: Odstraszacz kun i gryzoni zewnętrzny wodoodporny
Ilość: 1 [szt.]

Adres dostawy:
ul. Stokowska 21/25
92-104 Łódź

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (3 dni robocze, proszę potwierdzić)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić)
RODO (Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej)

Opis i specyfikacja:

1. Termin realizacji zamówienia 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
3. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.
4. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.
5. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
8. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
9. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.
10. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.
11. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw , zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

W razie pytań proszę o kontakt:
Agnieszka Strzechowska vel Strzeszewska
Tel. 42 665 32 55 lub 693 997 221, w godz. 8:30 do 15:30
agnieszka.strzechowskavelstrzeszewska@ld.policja.gov.pl


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.08.2019 | 09:00


» Lokalizacja

ul. Stokowska 21/25
92-104 Łódź


» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem

» Dane nabywcy

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.