Przegląd i konserwacja napędów hydraulicznych na obiektach hydrotechnicznych w Zarządzie Zlewni we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja napędów hydraulicznych polegająca na sprawdzeniu poprawności działania zasilaczy hydraulicznych z osprzętem i z odbiornikami. Sprawdzenie jakości oleju, uzupełnienie oleju, wymiana filtrów i usunięcie drobnych usterek. Do obowiązków wykonawcy m.in. należy kontrola elementów instalacji hydraulicznej, uszczelnienie układu hydraulicznego, wymiana wkładów filtrów, analiza, filtracja i uzupełnienie oleju hydraulicznego, konserwacja i regulacja napędów wyłączników krańcowych, regulacja układu hydraulicznego, kontrola stanu i konserwacja układów mechanicznych powiązanych z napędem hydraulicznym tj. amortyzator, napęd wyłączników krańcowych, obudów zasilaczy hydraulicznych itp. wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przeglądu i oceny stanu technicznego konserwowanych urządzeń.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2019 | 10:00


» Lokalizacja

Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Układy hydrauliczne do sterowania i zasilania oraz ich elementy

» Dane nabywcy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni Wrocław
Grzybowska 80/82
Warszawa 00-844
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się