Zapytanie poniżej progu - usługa polegająca na wykonaniu opinii przyrodniczej w zakresie zasiedlenia 6 drzew przez gatunki zwierząt.

» Opis zapytania

Nazwa: opinia przyrodnicza
Opis: Wykonanie opinii przyrodniczej w zakresie zasiedlenia 6 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 186 (gmina Chrzypsko Wielkie) oraz drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182 (gmina Sieraków), przez gatunki zwierząt.
Ilość: 1 [usługa]

Wymagania dodatkowe:
Referencje (proszę o załączenie min. 1 listu referencyjnego)
Dodatkowe koszty (wszelkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić TAK/NIE)
Gwarancja (6 miesięcy, proszę potwierdzić TAK/NIE)
Warunki płatności (przelew 30 dni, proszę potwierdzić TAK/NIE)
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:

Szanowni Państwo,
W imieniu Wydziału Ochrony Środowiska Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na Wykonanie opinii przyrodniczej w zakresie zasiedlenia 6 drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 186 (gmina Chrzypsko Wielkie) oraz drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 182 (gmina Sieraków), przez gatunki zwierząt.

Przedmiot opinii przyrodniczej stanowią drzewa zestawione w tabeli stanowiącej załącznik do postępowania.
Przedmiotowa opinia powinna zawierać w szczególności:
1) określenie przedmiotu i zakresu opinii;
2) określenie celu opinii;
3) podstawę formalną opinii;
4) ustalenie gatunków zwierząt, dla których drzewo może stanowić potencjalne siedlisko;
5) dokumentację fotograficzną;
6) podpis autora/autorów;
7) datę wykonania.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
Zamawiający wymaga:
- warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- termin realizacji: do 16.09.2019 r.
- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;
- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 6 miesięcy;
- referencje: proszę o załączenie min. 1 listu referencyjnego
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 61 22 58 231
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.
Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.08.2019 | 11:55


» Lokalizacja» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem

» Dane nabywcy

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się