Wykonanie prac rekultywacyjnych związanych z realizacją otworu Mirocin 65 dla potrzeb PGNiG SA.

» Opis zapytania


Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac rekultywacyjnych związanych z realizacją otworu Mirocin 65 dla potrzeb PGNiG SA.
Informacje na temat wadium: Wadium w wysokości: 5 000,00 zł Forma wnoszenia wadium: 12.1.1. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) w pieniądzu, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych Pieniądze na rachunek (57160010718766000000034331)
Warunki dotyczące ofert:
Zastrzeżenie dotyczące SIWZ: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zastrzeżenie dotyczące postępowania: Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zostać unieważnione (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia: przetargi.pgnig.pl
Termin i miejsce otwarcia ofert: 19.08.2019 12:00PGNiG SA, M. Kasprzaka 25, Departament Zakupów, bud. C6
Termin związania z ofertą: 60 dni

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, powiecie jarosławskim, gminie Roźwienica. Plac wiertni usytuowano na działce o nr ewidencyjnym 152,153 w miejscowości Wola Roźwienicka.


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem
  • Utrzymanie zieleni

» Dane nabywcy

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Polska, aneta.grabek@pgnig.pl


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się