Dostawa 152 sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 152 sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) do nasadzeń alejowych w ramach Programu Zielona Droga.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył 152 sadzonki drzew gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata), czyste odmianowo oraz wyrównane w gruncie, w formie piennej, z bryłą korzeniową (B) odpowiednio zabezpieczoną (jutą oraz siatką lub w pojemniku).
Zamawiający zamawia drzewa w I wyborze: w formie piennej z prawidłowo wykształconą koroną dla danego gatunku i odmiany, niepodkrzesywane w szkółce, równomiernie zagęszczone pędami.
2. Rośliny powinny pochodzić z firmy szkółkarskiej, w której były szkółkowane w gruncie, być zgodne z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich (Załącznik Nr 1 do SIWZ), właściwie oznaczone tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa rośliny, forma oraz parametry wielkości.
3. Zalecenia jakościowe:
Zamawiane rośliny muszą posiadać następujące cechy:
a) muszą być czyste odmianowo i wyprodukowane zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej;
b) powinny być wyrównane pod względem wielkości;
c) muszą być zdrowe, zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany;
d) roślinny powinny mieć zachowane odpowiednie proporcje pomiędzy pniem, koroną i bryłą korzeniową;
e) system korzeniowy musi być dobrze wykształcony, skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne drobne korzenie bez brązowych przebarwień;
f) pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany;
g) przewodnik powinien być prosty;
h) pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, korona prawidłowo uformowana przez cięcie w szkółce (odpowiednio dla gatunku), niepodkrzesywana;
i) blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte;
j) przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik;
k) bryła korzeniowa powinna być dobrze wykształcona i zabezpieczona na czas transportu jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.
4. Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:
a) uszkodzenia mechaniczne roślin;
b) ślady żerowania szkodników oraz inne oznaki chorobowe;
c) martwice i pęknięcia kory;
d) uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika i przewodnika;
e) dwupędowe korony drzew formy piennej;
f) rozgałęzienia widlaste korony (niebezpieczne rozwidlenia V-kształtne);
g) nienaturalne deformacje;
h) uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;
i) zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych.
5. Transport materiału roślinnego:
a) koszt transportu wliczony jest w cenę materiału roślinnego;
b) Wykonawca własnym transportem dostarczy materiał roślinny i rozładuje własnymi siłami na terenie wskazanym przez Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Nidzicy.
Wykonawca zabezpieczy rośliny w czasie transportu przed uszkodzeniami i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ w szczególności: Formularzu ofertowym oraz wzorze umowy, które Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na Platformie przetargowej dostępnej pod adresem: https://zdw-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej

» Dane nabywcy

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Pstrowskiego 28b
Olsztyn 10-602
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Leśnictwo, łowiectwo i rybołóstwo z ostatnich 10 dni.

Nie ma zapytań spełniających podane kryteria.