Pozyskanie i zrywka drzew zagrażających bezpieczeństwu w Leśnictwie Wańkowa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia pn. „Pozyskanie i zrywka drzew zagrażających bezpieczeństwu w Leśnictwie Wańkowa” jest usługa polegająca na ścięciu 10 sztuk drzew znajdujących się na terenie Leśnictwa Wańkowa (oddz. 98b) o szacunkowej masie ok. 8 m3, rosnących bezpośrednio przy budynku gospodarczym przy kancelarii Leśnictwa Wańkowa; wymanipulowaniu i zrywce surowca (na odległość do 300 m) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przenoszeniu gałęzi (na odległość do 300 m) oraz złożeniu ich w miejscu wskazanym przez Zamawiającego; uporządkowaniu miejsca realizacji przedmiotu zamówienia po zakończeniu jego realizacji.
2. Wskazany w ust. 1 zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia ma charakter szacunkowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.08.2019 | 12:00


» Lokalizacja

Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Produkty gospodarki leśnej
  • Produkty łowiectwa
  • Ryby i pozostałe produkty rybołóstwa
  • Sprzęt związany z leśnictwem, łowiectwem i rybołóstwem
  • Usługi wspomagajace rybołóstwo
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi związane z łowiectwem
  • Usługi związane z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem i hodowlą
  • Usługi aranżacji terenów

» Dane nabywcy

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Rynek 6
Ustrzyki Dolne 38-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się