Wycinka zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wycince zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego w ciągach dróg powiatowych powiatu olsztyńskiego. Zamówienie zostało podzielone na 3 zadania:
1.1. Zadanie Nr 1- teren działania Obwodu Drogowego w Olsztynku, obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego zlokalizowanych na terenie gmin: Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda i Purda, o łącznej powierzchni wycinki do 16 ha.
1.2. Zadanie Nr 2 – teren działania Obwodu Drogowego w Barczewie, obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasa drogowego zlokalizowanych na terenie gmin: Barczewo, Jeziorany, Biskupiec i Kolno, o łącznej powierzchni wycinki do 18 ha.
1.3. Zadanie Nr 3 – teren działania Obwodu Drogowego w Dobrym Mieście obejmuje wycinkę zakrzewień i samosiejek z pasów drogowych zlokalizowanych na terenie gmin: Dobre Miasto, Jonkowo, Świątki, Dywity, o łącznej powierzchni wycinki do 16 ha
2. Łączna prognozowana powierzchnia wycinki, objęta zadaniami Nr 1,2 i 3 wynosi do 50 ha.
3. Wycinki zakrzewień i samosiejek należy wykonać na szerokości min 1,70 m (szerokość dotyczy zieleni przydrożnej, bez poboczy)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.08.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Cementowa 3
Olsztyn 10-429
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi związane z leśnictwem

» Dane nabywcy

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3
Olsztyn 10-429
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się