Dostawa przemysłowego sprzętu kuchennego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem w ramach projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie warsztatów kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT:
Część 1: Przemysłowy sprzęt kuchenny,
oraz dostawa w ramach projektu pn. „Akcja-kwalifikacja 2” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 kształcenie ogólne
i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT:
Część 2: Wózki transportowe,
Oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieuszkodzone.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem dokonania własnych obmiarów w zakresie wyposażenia, które będzie wykonane „na wymiar”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.08.2019 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • AGD Duże
  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się