Dostawy gastronomicznych artykułów jednorazowego użytku dla DW WAM Sp. z o. o. Oddział WDW w RYNI

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są: sukcesywne dostawy gastronomicznych artykułów jednorazowego użytku w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.04.2016 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Małe
  • Akcesoria kuchenne
  • Meble
  • Pozostałe elementy wyposażenia pomieszczeń

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się